Vrhpeč – širitev 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Občina
Trebnje
Koncesionar
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto
matična št. 5069149000, davčna št. SI 28448111
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
17,4984 ha
Kota odkopavanja
286 m
Pogodba
ZRud-1: 4301-41/2010-DE/51 - širitev 2
30. 07. 2013 - 30. 07. 2053
Uradni list
38/10, zap. št. 19
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS