Vrhpeč – širitev 2


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Skupna količina (KP)
2.400.000 m3 (odkopne zaloge)
Občina
Trebnje
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
17,4984 ha
Kota odkopavanja
286 m
Prenesi karto prostora (pdf)

V uredbi so bile objavljene odkopne zaloge.

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2010
5069149000
SI 28448111
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
CGP, d.d.
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje tehničnega kamna apnenca v kamnolomu Vrhpeč - širitev 2, št. 41/2012-PB

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS