Vrhpeč – širitev 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec (30. 07. 2013-30. 07. 2053)
Občina
Trebnje
Koncesionar
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto
matična št. 5069149000, davčna št. SI28448111
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
17,4984 ha
Pogodba
ZRud-1: 4301-41/2010-DE/51 - širitev 2
30. 07. 2013 - 30. 07. 2053
Uradni list
38/10, zap. št. 19
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS