Vrhpeč

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Trebnje
Koncesionar
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto
matična št. 5069149000, davčna št. SI28448111
Ugotovitev prostora
ni ugotovljen
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310-3/77-3
20. september 1978
dovoljenje za izkoriščanje: 312-1/89-3
22. november 1989
Pogodba
105. člen: 354-14-238/01 - osnovni prostor
10. december 2001 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 123

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS