Vrhpeč – širitev 1

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec
Občina
Trebnje
Koncesionar
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Ljubljanska cesta 36
8000 Novo mesto
matična št. 5069149000, davčna št. SI 28448111
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
9,5437 ha
Kota odkopavanja
286 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 312-3/99
24. 02. 2003
dovoljenje za izvajanje del pri izkoriščanju: 312-3/99
14. 03. 2003
Pogodba
17. člen: 354-14-162/01 - širitev 1
20. 02. 2003 - 20. 02. 2023
Uradni list
52/02, zap. št. 5
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS