Vrhpeč – širitev 2


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - limestone
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
2,400,000 m3 (mined reserves)
Municipality
Trebnje
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
17.4984 ha
Pit bottom
286 m
Download map (pdf)

Mined reserves were published in a decree.

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2010
5069149000
SI 28448111
CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
CGP, d.d.
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje tehničnega kamna apnenca v kamnolomu Vrhpeč - širitev 2, št. 41/2012-PB

© 2024 - MNVP, made by GeoZS