Šmiklavž – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
opekarska glina (17.3.2008-10.12.2021)
Občina
Mestna občina Celje
Koncesionar
Gorenje Keramika, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320 Velenje
matična št. 6167713000, davčna št. SI41349407
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,0413 ha
Pogodba
prenos RP: 0141-1/2013-24 - pogodba o prenosu za širitev
22. april 2014 - 10. december 2021
Uradni list
97/06, zap. št. 23
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS