Šmiklavž – širitev

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za podaljšanje koncesijske pogodbe po interventnem zakonu (UL RS št. 63/2023).


Mining right to
exploitation
Mineral resource
brick clay
Municipality
Mestna občina Celje
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
4.0413 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2023
6256333000
SI 32600925
VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o.
VOC Ekologija d.o.o.
Lava 42, 3000 Celje
2020
6256333000
SI 32600925
VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o.
VOC Ekologija d.o.o.
Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur
2014
6167713000
SI 41349407
Gorenje Keramika, d.o.o.
-
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
2013
5259053000
SI 95681990
Vario 2000, proizvodnja pohištva, d.o.o. - v likvidaciji
Vario 2000, d.o.o. - v likvidaciji
Lesarska cesta 10, 3331 Nazarje
2010
5259053000
SI 95681990
GORENJE NOTRANJA OPREMA, d.o.o.
Gorenje NO, d.o.o.
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
2008
1358928000
SI 54610150
STC, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.- v likvidaciji
STC d.o.o.- v likvidaciji
Stanetova ulica 2, 3000 Celje
2006
1358928000
SI 54610150
STC, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
STC d.o.o.
Stanetova ulica 2, 3000 Celje

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt "Sanacija glinokopa Šmiklavž, III. faza, št. RP-6/2007, oktober 2007"
Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - RP za izkoriščanje in izvajanje del pri izkoriščanju gline v glinokopu Šmiklavž - 3. faza, št. proj. 458/98-VR

© 2024 - MNVP, made by GeoZS