Šmiklavž

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
opekarska glina (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Mestna občina Celje
Koncesionar
Gorenje Keramika, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320 Velenje
matična št. 6167713000, davčna št. SI41349407
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,9632 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-1/99
21. december 1999
dovoljenje za izkoriščanje: 351-630/79-3
10. januar 1990
enotno dov. pri opus. izkor. in ukinitev pravic in obv.: 361-2/2007-15(0358)
12. maj 2008
popravek dovoljenja: ni številke
30. september 1992
Pogodba
prenos RP: 0141-1/2013-15 - pogodba o prenosu za osnovni prostor
22. april 2014 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 68
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS