Šmiklavž

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
opekarska glina (10.12.2001-10.12.2021)
Občina
Mestna občina Celje
Koncesionar
VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o.
Cesta Kozjanskega odreda 21
3230 Šentjur
matična št. 6256333000, davčna št. SI 32600925
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,9632 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-1/99
21. december 1999
dovoljenje za izkoriščanje: 351-630/79-3
10. januar 1990
enotno dov. pri opus. izkor. in ukinitev pravic in obv.: 361-2/2007-15(0358)
12. maj 2008
popravek dovoljenja: ni številke
30. september 1992
Pogodba
prenos RP: 0141-6/2020-8 - pogodba o prenosu za osnovni prostor
3. september 2020 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 68
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS