Laže I – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec (11.6.2009-11.6.2024)
Občina
Divača
Koncesionar
KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o.
Kromberk, Industrijska cesta 2
5000 Nova Gorica
matična št. 5143497000, davčna št. SI 39716651
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
7,5140 ha
Pogodba
prenos RP: 361-10/2012/22 - pogodba o prenosu za širitev
5. maj 2016 - 11. junij 2024
Uradni list
59/05, zap. št. 8
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2020 - MZI, izdelal GeoZS