Laže I – širitev


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - limestone
Municipality
Divača
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
7.5140 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2023
ni koncesionarja
2018
5143497000
SI 39716651
KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o.
KOLEKTOR CPG d.o.o.
Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica
2017
5143497000
SI 39716651
KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
KOLEKTOR CPG d.d.
Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica
2016
5143497000
SI 39716651
CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
CPG, d.d.
Kromberk, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica
2012
5075840000
SI 95666222
PRIMORJE d.d. družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve - v stečaju
PRIMORJE d.d. - v stečaju
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina
2006
5075840000
SI 95666222
PRIMORJE d.d. družba za gradbeništvo, inženiring in druge poslovne storitve
PRIMORJE d.d.
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje in izvajanje del, št. projek. l.p.-459/06-VS

© 2024 - MNVP, made by GeoZS