Laže I

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - apnenec (20.12.2001-20.12.2021)
Občina
Divača
Koncesionar
KOLEKTOR CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.o.o.
Kromberk, Industrijska cesta 2
5000 Nova Gorica
matična št. 5143497000, davčna št. SI 39716651
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
10,6600 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 35102-99/97-585-2/fm
13. januar 1999
Pogodba
prenos RP: 361-10/2012/21 - pogodba o prenosu za osnovni prostor
5. maj 2016 - 20. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 27
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS