Cezlak

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - tonalit - lomljenec (10.12.2001-15.5.2015, 29.2.2020-10.12.2021)
Občina
Slovenska Bistrica
Koncesionar
EKOREN, podjetje za zbiranje in ravnanje z odpadki, d.o.o.
Špindlerjeva ulica 2 E
2310 Slovenska Bistrica
matična št. 3698289000, davčna št. 94325049
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,2645 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 3/4-351-528/89
3. julij 1990
Pogodba
prenos RP: 0141-1/2016-52
29. februar 2020 - 10. december 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 11
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS