Cezlak


Mining right to
exploitation
Mineral resource
natural stone - tonalite - rockery stone (12/12/2001-15/05/2015, 29/02/2020-10/12/2021)
Municipality
Slovenska Bistrica
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
0.2645 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2022
ni koncesionarja
2020
3698289000
94325049
EKOREN, podjetje za zbiranje in ravnanje z odpadki, d.o.o.
EKOREN, d.o.o.
Špindlerjeva ulica 2E, 2310 Slovenska Bistrica
2015
izbrisan iz AJPES-a
2014
5067571000
79912150
TONALIT, SKRBINJEK JANEZ S.P., PRIDOBIVANJE KAMNA, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI TER SANIRANJE OKOLJA
TONALIT, SKRBINJEK JANEZ S.P.
Veliko Tinje 9, 2316 Zgornja Ložnica
2010
5067571000
SI 79912150
TONALIT, SKRBINJEK JANEZ S.P., PRIDOBIVANJE KAMNA, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI TER SANIRANJE OKOLJA
TONALIT, SKRBINJEK JANEZ S.P.
Veliko Tinje 9, 2316 Zgornja Ložnica
2000
5067571000
SI 79912150
TONALIT, SKRBINJEK JANEZ S.P.
SKRBINJEK JANEZ S.P.
Žolgarjeva ulica 20, 2310 Slovenska Bistrica

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - RP za izvedbo izkoriščanja mineralne surovine s končno sanacijo pridobivalnega prostora tonalit pri Cezlaku, št. proj. DRP-10/2014, januar 2014

© 2024 - MNVP, made by GeoZS