Hardeška šuma – širitev 4

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
opekarska glina
Občina
Ormož
Koncesionar
Wienerberger, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d.o.o.
Boreci 49
9242 Križevci pri Ljutomeru
matična št. 5076382000, davčna št. SI28649974
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
12,4609 ha
Pogodba
izbira nosilca: 0141-18/2016/68 - odločba o izbiri nosilca
13. maj 2020 - 14. junij 2021
ZRud-1: 0141-18/2016-70 - širitev 4
8. september 2020 - 8. september 2035
samo uredba

Uradni list
64/20, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS