Hardeška šuma – širitev 4


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
opekarska glina
Skupna količina (KP)
1.029.629 m3
Občina
Ormož
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
12,4609 ha
Kota odkopavanja
232 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2020
5076382000
SI 28649974
Wienerberger, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d.o.o.
Wienerberger d.o.o.
Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z oceno višine stroškov sanacije po končanem izkoriščanju Hardeška šuma - širitev 4, št. 1-9/2016-VŽ, Ljubljana, september 2016, dopolnitev maj 2020

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS