Hardeška šuma – širitev 3


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
opekarska glina
Občina
Ormož
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,8000 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2023
ni koncesionarja
2020
5076382000
SI 28649974
Wienerberger, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d.o.o.
Wienerberger d.o.o.
Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru
2019
5076382000
SI 28649974
WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.o.o.
Wienerberger d.o.o.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
2012
5076382000
SI 28649974
WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.o.o.
Wienerberger d.o.o.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
2009
5076382000
SI 28649974
WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.D.
Wienerberger d.d.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Dovoljenja

Tip dovoljenja
Dovoljenje
Datum

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del dodatka št. 1 je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z oceno stroškov po končanem izkoriščanju, št. proj. 2-1/2016-VŽ, januar 2016

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS