Hardeška šuma – širitev 3

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
opekarska glina (30.6.2010-30.6.2016)
Občina
Ormož
Koncesionar
WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.o.o.
Opekarniška cesta 5
2270 Ormož
matična št. 5076382000, davčna št. SI28649974
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,8000 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 361-1/2009
18. december 2009
Pogodba
17. člen: 0141-4/2010-7. - širitev 3
23. maj 2019 - 30. junij 2022
aneks: dodatek št.1
23. maj 2019
Uradni list
1/09, zap. št. 12
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2019 - MZI, izdelal GeoZS