Hardeška šuma – širitev 4


Mining right to
exploitation
Mineral resource
brick clay
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
1,029,629 m3
Municipality
Ormož
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
12.4609 ha
Pit bottom
232 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2020
5076382000
SI 28649974
Wienerberger, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d.o.o.
Wienerberger d.o.o.
Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z oceno višine stroškov sanacije po končanem izkoriščanju Hardeška šuma - širitev 4, št. 1-9/2016-VŽ, Ljubljana, september 2016, dopolnitev maj 2020

© 2024 - MNVP, made by GeoZS