Bučka – širitev


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Skupna količina (KP)
570.000 m3
Občina
Škocjan
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,1243 ha
Kota odkopavanja
210 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2012
5151612000
SI 79643434
AVTOPREVOZNIŠTVO - TGM - MKI JOŽEF TOMAŽIN S.P.
JOŽEF TOMAŽIN S.P.
Površje 4, 8274 Raka

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomita, v razširjenem pridobivalnem prostoru Bučka, št. KC-01/2012 z dne februar 2012

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS