Bučka

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Škocjan
Koncesionar
AVTOPREVOZNIŠTVO - TGM - MKI JOŽEF TOMAŽIN S.P.
Površje 4
8274 Raka
matična št. 5151612000, davčna št. SI 79643434
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
1,5421 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 351-5/2006
3. 05. 2006
Pogodba
17. člen: 0141-29/2005 - osnovni prostor
13. 02. 2006 - 13. 02. 2029
aneks: dodatek št.1
20. 05. 2016
Uradni list
59/05, zap. št. 15
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS