Bučka – širitev


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
570,000 m3
Municipality
Škocjan
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
4.1243 ha
Pit bottom
210 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2012
5151612000
SI 79643434
AVTOPREVOZNIŠTVO - TGM - MKI JOŽEF TOMAŽIN S.P.
JOŽEF TOMAŽIN S.P.
Površje 4, 8274 Raka

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje tehničnega kamna - dolomita, v razširjenem pridobivalnem prostoru Bučka, št. KC-01/2012 z dne februar 2012

© 2024 - MNVP, made by GeoZS