Ježce – širitev 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Šmartno pri Litiji
Koncesionar
PESKOKOP KEPA SUZANA KEPA s.p.
Ježce 2
1275 Šmartno pri Litiji
matična št. 3124231000, davčna št. SI 69673594
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,3732 ha
Pogodba
prenos RP: 0141-18/2010-DE-62 - širitev 2, pogodba po sklepu o dedovanju
21. 05. 2015 - 24. 10. 2027
Uradni list
38/10, zap. št. 11
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS