Ježce – širitev 1

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Šmartno pri Litiji
Koncesionar
PESKOKOP KEPA SUZANA KEPA s.p.
Ježce 2
1275 Šmartno pri Litiji
matična št. 3124231000, davčna št. SI 69673594
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
6,7813 ha
Kota odkopavanja
365 m
Pogodba
prenos RP: 0141-18/2010-DE - širitev 1, pogodba po sklepu o dedovanju
21. 05. 2015 - 26. 02. 2024
Uradni list
97/06, zap. št. 11
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS