Ježce – širitev 1


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Šmartno pri Litiji
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
6,7813 ha
Kota odkopavanja
365 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2015
3124231000
SI 69673594
PESKOKOP KEPA SUZANA KEPA s.p.
SUZANA KEPA s.p.
Ježce 2, 1275 Šmartno pri Litiji
2010
1271547000
SI 32811918
PESKOKOP KEPA, KEPA MATIJA, S.P.
KEPA MATIJA S.P.
Ježce 2, 1275 Šmartno pri Litiji
2006
1271547
SI 65631617
PESKOKOP, AVTOPREVOZNIŠTVO IN TGM KEPA KEPA MARTIN, S.P.
KEPA MARTIN S.P.
Ježce 2, 1275 Šmartno pri Litiji

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt pridobivanja tehničnega kamna - dolomita v razširjenem delu kamnoloma Kepa v Ježcah, št. KC-2/2008, november 2008

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS