Ježce

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Šmartno pri Litiji
Koncesionar
PESKOKOP KEPA SUZANA KEPA s.p.
Ježce 2
1275 Šmartno pri Litiji
matična št. 3124231000, davčna št. SI 69673594
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,3853 ha
Kota odkopavanja
365 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-249/91
28. 04. 1993
Pogodba
prenos RP: 0141-17/2010-DE - osnovni prostor, pogodba po sklepu o dedovanju
21. 05. 2015 - 18. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
22. 02. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 126
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS