Ježce

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (18. 12. 2001-18. 12. 2021)
Občina
Šmartno pri Litiji
Koncesionar
PESKOKOP KEPA SUZANA KEPA s.p.
Ježce 2
1275 Šmartno pri Litiji
matična št. 3124231000, davčna št. SI 69673594
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,3853 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-249/91
28. 04. 1993
Pogodba
prenos RP: 0141-17/2010-DE - osnovni prostor, pogodba po sklepu o dedovanju
21. 05. 2015 - 18. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 126
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS