Tržišče – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit (28. 06. 2010-28. 06. 2025)
Občina
Sevnica
Koncesionar
AGM PUNGERČAR, d.o.o., avtoprevozništvo, gradbena mehanizacija, peskokop
Malkovec 1B
8295 Tržišče
matična št. 8229724000, davčna št. SI 48249793
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,9724 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 351-106/2010
14. 07. 2010
Pogodba
prenos RP: 0141-1/2019-12 - pogodba o prenosu za širitev
1. 04. 2019 - 28. 06. 2025
Uradni list
83/09, zap. št. 12
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS