Tržišče – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Sevnica
Koncesionar
AGM PUNGERČAR, d.o.o., avtoprevozništvo, gradbena mehanizacija, peskokop
Malkovec 1B
8295 Tržišče
matična št. 8229724000, davčna št. SI 48249793
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,9724 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 351-106/2010
14. 07. 2010
Pogodba
prenos RP: 0141-1/2019-12 - pogodba o prenosu za širitev
1. 04. 2019 - 28. 06. 2025
Uradni list
83/09, zap. št. 12
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS