Tržišče – širitev


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Municipality
Sevnica
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
2.9724 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2019
8229724000
SI 48249793
AGM PUNGERČAR, d.o.o., avtoprevozništvo, gradbena mehanizacija, peskokop
AGM PUNGERČAR, d.o.o.
Malkovec 1B, 8295 Tržišče
2010
5368403000
SI 24278386
AGM, JANEZ PUNGERČAR S.P.
-
Malkovec 1B, 8295 Tržišče

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Permits

Type of permit
Permit
Date

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit v pridobivalnem prostoru in razširjenem pridobivalnem prostoru kamnoloma Tržišče, št. proj.: KC-07/2009, Velenje, januar 2010

© 2024 - MNVP, made by GeoZS