Tržišče

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit in pesek
Občina
Sevnica
Koncesionar
AGM PUNGERČAR, d.o.o., avtoprevozništvo, gradbena mehanizacija, peskokop
Malkovec 1B
8295 Tržišče
matična št. 8229724000, davčna št. SI 48249793
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,8823 ha
Dovoljenje
popravek dovoljenja: 351-216/1987
19. 09. 2007
popravek dovoljenja: 351-216/1987
30. 03. 2009
dovoljenje za izkoriščanje: 351-216/87-3
1. 04. 1992
Pogodba
prenos RP: 0141-1/2019-11 - pogodba o prenosu za osnovni prostor
1. 04. 2019 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
20. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 22
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS