Tržišče

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit in pesek (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Sevnica
Koncesionar
AGM PUNGERČAR, d.o.o., avtoprevozništvo, gradbena mehanizacija, peskokop
Malkovec 1B
8295 Tržišče
matična št. 8229724000, davčna št. SI 48249793
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,8823 ha
Dovoljenje
popravek dovoljenja: 351-216/1987
19. 09. 2007
popravek dovoljenja: 351-216/1987
30. 03. 2009
dovoljenje za izkoriščanje: 351-216/87-3
1. 04. 1992
Pogodba
prenos RP: 0141-1/2019-11 - pogodba o prenosu za osnovni prostor
1. 04. 2019 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
20. 12. 2021
Uradni list
103/00, zap. št. 22
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS