Tržišče


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit in pesek
Občina
Sevnica
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,8823 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2019
8229724000
SI 48249793
AGM PUNGERČAR, d.o.o., avtoprevozništvo, gradbena mehanizacija, peskokop
AGM PUNGERČAR, d.o.o.
Malkovec 1B, 8295 Tržišče
2006
5368403000
SI 24278386
AGM, JANEZ PUNGERČAR S.P.
-
Malkovec 1B, 8295 Tržišče
2000
5029643
73437280
KRAJEVNA SKUPNOST TRŽIŠČE
KS TRŽIŠČE
Tržišče 23, 8295 Tržišče

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit v pridobivalnem prostoru in razširjenem pridobivalnem prostoru kamnoloma Tržišče, št. proj.: KC-07/2009, Velenje, januar 2010

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS