Hardeška šuma – širitev 3


Mining right to
exploitation
Mineral resource
brick clay
Municipality
Ormož
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
4.8000 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2023
ni koncesionarja
2020
5076382000
SI 28649974
Wienerberger, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d.o.o.
Wienerberger d.o.o.
Boreci 49, 9242 Križevci pri Ljutomeru
2019
5076382000
SI 28649974
WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.o.o.
Wienerberger d.o.o.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
2012
5076382000
SI 28649974
WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ d.o.o.
Wienerberger d.o.o.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož
2009
5076382000
SI 28649974
WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ D.D.
Wienerberger d.d.
Opekarniška cesta 5, 2270 Ormož

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Permits

Type of permit
Permit
Date

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del dodatka št. 1 je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z oceno stroškov po končanem izkoriščanju, št. proj. 2-1/2016-VŽ, januar 2016

© 2024 - MNVP, made by GeoZS