Pleterje P3

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek (21. 05. 2010-21. 05. 2030)
Občina
Kidričevo
Koncesionar
TLAKOVEC podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
Puhova ulica 11
2000 Maribor
matična št. 5298482000, davčna št. SI68786654
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
7,6863 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 361-1/2009-9 (04067)
5. 01. 2010
Pogodba
17. člen: 0141-5/2010-4 - osnovni prostor
21. 05. 2010 - 21. 05. 2030
aneks: aneks št.1
25. 09. 2013
Uradni list
73/08, zap. št. 13
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS