Pleterje P3


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek
Občina
Kidričevo
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
7,6863 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2009
5298482000
SI 68786654
TLAKOVEC podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
TLAKOVEC d.o.o.
Puhova ulica 11, 2000 Maribor

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Dovoljenja

Tip dovoljenja
Dovoljenje
Datum

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje mineralne surovine in izvajanje del pri izkoriščanju "Izkoriščanje gramoznice Pleterje - območje Podlesnik", št. RP-1/2007, april 2007, dopolnitve julij 2009

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS