Pleterje P3

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek
Občina
Kidričevo
Koncesionar
TLAKOVEC podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
Puhova ulica 11
2000 Maribor
matična št. 5298482000, davčna št. SI 68786654
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
7,6863 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 361-1/2009-9 (04067)
5. 01. 2010
Pogodba
17. člen: 0141-5/2010-4 - osnovni prostor
21. 05. 2010 - 21. 05. 2030
aneks: aneks št.1
25. 09. 2013
Uradni list
73/08, zap. št. 13
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS