Pleterje P3 – širitev


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Skupna količina (KP)
1.189.500 m3
Občina
Kidričevo
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
15,3694 ha
Kota odkopavanja
236 m
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2015
5298482000
SI 68786654
TLAKOVEC podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
TLAKOVEC d.o.o.
Puhova ulica 11, 2000 Maribor

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne, izkoriščanje gramoznice Pleterje, P3 - širitev (dopolnitev julij 2012, januar 2014, maj 2015), št. RP-5/2011

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS