Pleterje P3 – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Kidričevo
Koncesionar
TLAKOVEC podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
Puhova ulica 11
2000 Maribor
matična št. 5298482000, davčna št. SI 68786654
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
15,3694 ha
Kota odkopavanja
236 m
Pogodba
ZRud-1: 0141-6/2012 - širitev
6. 02. 2017 - 6. 02. 2037
Uradni list
5/15, zap. št. 14
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS