Pleterje P3


Mining right to
exploitation
Mineral resource
sand and gravel
Municipality
Kidričevo
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
7.6863 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2009
5298482000
SI 68786654
TLAKOVEC podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o.
TLAKOVEC d.o.o.
Puhova ulica 11, 2000 Maribor

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Permits

Type of permit
Permit
Date

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje mineralne surovine in izvajanje del pri izkoriščanju "Izkoriščanje gramoznice Pleterje - območje Podlesnik", št. RP-1/2007, april 2007, dopolnitve julij 2009

© 2024 - MNVP, made by GeoZS