Šmiklavž – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
opekarska glina
Občina
Mestna občina Celje
Koncesionar
VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o.
Cesta Kozjanskega odreda 21
3230 Šentjur
matična št. 6256333000, davčna št. SI 32600925
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,0413 ha
Pogodba
prenos RP: 0141-8/2020-6 - pogodba o prenosu za širitev
3. 09. 2020 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
22. 12. 2021
Uradni list
97/06, zap. št. 23
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS