Šmiklavž


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
opekarska glina
Občina
Mestna občina Celje
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,9632 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2024
ni koncesionarja
2023
6256333000
SI 32600925
VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o.
VOC Ekologija d.o.o.
Lava 42, 3000 Celje
2020
6256333000
SI 32600925
VOC Ekologija, urejanje okolja d.o.o.
VOC Ekologija d.o.o.
Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur
2014
6167713000
SI 41349407
Gorenje Keramika, d.o.o.
-
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
2013
5259053000
SI 95681990
Vario 2000, proizvodnja pohištva, d.o.o. - v likvidaciji
Vario 2000, d.o.o. - v likvidaciji
Lesarska cesta 10, 3331 Nazarje
2010
5259053000
SI 95681990
GORENJE NOTRANJA OPREMA, d.o.o.
Gorenje NO, d.o.o.
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
2008
1358928000
SI 54610150
STC, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.- v likvidaciji
STC d.o.o.- v likvidaciji
Stanetova ulica 2, 3000 Celje
2007
1358928000
SI 54610150
STC, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o.
STC d.o.o.
Stanetova ulica 2, 3000 Celje
2004
1834720
38299984
LJUBEČNA KLINKER, proizvodnja keramičnih izdelkov d.o.o.
LJUBEČNA KLINKER d.o.o.
Kocbekova 30, 3202 Ljubečna
2000
5033993
86953290
LJUBEČNA Industrija keramičnih izdelkov Celje, d.d.
LJUBEČNA CELJE D.D.
Kocbekova 30, 3001 Celje - poštni predali

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt "Sanacija glinokopa Šmiklavž, III. faza, št. RP-6/2007, oktober 2007"
Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - RP za izkoriščanje in izvajanje del pri izkoriščanju gline v glinokopu Šmiklavž - 3. faza, št. proj. 458/98-VR

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS