Bistrica pri Naklem – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Naklo
Koncesionar
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
Jezerska cesta 20
4000 Kranj
matična št. 5143802000, davčna št. SI 10466762
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,9083 ha
Kota odkopavanja
385 m
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 351-380/2005-1411
13. 09. 2005
Pogodba
17. člen: 354-14-7/2002 - širitev
10. 11. 2003 - 10. 11. 2023
aneks: dodatek št.1
4. 08. 2020
Uradni list
39/03, zap. št. 3
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS