Bistrica pri Naklem

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Naklo
Koncesionar
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
Jezerska cesta 20
4000 Kranj
matična št. 5143802000, davčna št. SI 10466762
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
11,4289 ha
Kota odkopavanja
385 m
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351-2243/1985-04
4. 10. 1985
dovoljenje za izkoriščanje: 355-1/90-04
12. 06. 1990
Pogodba
105. člen: 354-14-64/01 - osnovni prostor
10. 12. 2001 - 10. 06. 2023
aneks: dodatek št.1
4. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 38
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS