Bistrica pri Naklem – širitev


Mining right to
exploitation
Mineral resource
gravel
Municipality
Naklo
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
3.9083 ha
Pit bottom
385 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2011
5143802000
SI 10466762
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, projektiranje, inženiring, gradnja in vzdrževanje objektov visoke in nizke gradnje d.d.
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA d.d.
Jezerska cesta 20, 4000 Kranj
2003
5143802000
SI 10466762
CESTNO PODJETJE KRANJ, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
CP, Kranj, d.d.
Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Permits

Type of permit
Permit
Date

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del dodatka št. 1 je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje mineralne surovine proda v pridobivalnem prostoru gramoznice Bistrica pri Naklem - širitev, št. proj. 03/2020-PB, februar 2020

© 2024 - MNVP, made by GeoZS