Hom

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za podaljšanje koncesijske pogodbe po interventnem zakonu (UL RS št. 63/2023).


Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
keramičarska glina
Občina
Ljubno
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
7,8900 ha
Prenesi karto prostora (pdf)

Koncesionar

Leto
Matična št.
Davčna št.
Ime
Kratko ime
Naslov
2014
6167713000
SI 41349407
Gorenje Keramika, d.o.o.
-
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
2013
5259053000
SI 95681990
Vario 2000, proizvodnja pohištva, d.o.o. - v likvidaciji
Vario 2000, d.o.o. - v likvidaciji
Lesarska cesta 10, 3331 Nazarje
2005
5259053000
SI 95681990
GORENJE NOTRANJA OPREMA, d.o.o.
Gorenje NO, d.o.o.
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
2000
5259053000
SI 95681990
GORENJE NOTRANJA OPREMA, d.d.
Gorenje NO, d.d.
Partizanska 12, 3320 Velenje

Uradni list

UL
Zap. št. v UL
Vrsta rud. pravice

Koncesijska pogodba

Leto
Koncesijska pogodba
Datum podpisa/izdaje
Trajanje KP
Datum poteka
Podelitev r.p.

Dovoljenja

Tip dovoljenja
Dovoljenje
Datum

Rudarski projekt, naveden v koncesijski pogodbi

Pridobivalni prostor mora biti urejen na način, določen v - Rudarski projekt Končna sanacija pridobivalnega prostora glinokopa Hom, DRP-2/2014, Velenje, januar 2014

© 2024 - MNVP, izdelal GeoZS