Hom

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
keramičarska glina (10. 12. 2001-10. 12. 2021)
Občina
Ljubno
Koncesionar
Gorenje Keramika, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320 Velenje
matična št. 6167713000, davčna št. SI41349407
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
7,8900 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310/B-20/74-VI/ŽO
14. 08. 1974
Pogodba
prenos RP: 0141-1/2013-DE/24 - pogodba o prenosu za osnovni prostor
3. 09. 2014 - 10. 12. 2021
aneks: aneks št.1
3. 02. 2015
Uradni list
103/00, zap. št. 12
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS