Hom

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
keramičarska glina
Občina
Ljubno
Koncesionar
Gorenje Keramika, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320 Velenje
matična št. 6167713000, davčna št. SI 41349407
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
7,8900 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 310/B-20/74-VI/ŽO
14. 08. 1974
Pogodba
prenos RP: 0141-1/2013-DE/24 - pogodba o prenosu za osnovni prostor
3. 09. 2014 - 10. 06. 2023
aneks: aneks št.1
3. 02. 2015
aneks: dodatek št.2
3. 01. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 12
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS