Hom

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za podaljšanje koncesijske pogodbe po interventnem zakonu (UL RS št. 63/2023).


Mining right to
exploitation
Mineral resource
ceramic/ball clay
Municipality
Ljubno
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
7.8900 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2014
6167713000
SI 41349407
Gorenje Keramika, d.o.o.
-
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
2013
5259053000
SI 95681990
Vario 2000, proizvodnja pohištva, d.o.o. - v likvidaciji
Vario 2000, d.o.o. - v likvidaciji
Lesarska cesta 10, 3331 Nazarje
2005
5259053000
SI 95681990
GORENJE NOTRANJA OPREMA, d.o.o.
Gorenje NO, d.o.o.
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje
2000
5259053000
SI 95681990
GORENJE NOTRANJA OPREMA, d.d.
Gorenje NO, d.d.
Partizanska 12, 3320 Velenje

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Pridobivalni prostor mora biti urejen na način, določen v - Rudarski projekt Končna sanacija pridobivalnega prostora glinokopa Hom, DRP-2/2014, Velenje, januar 2014

© 2024 - MNVP, made by GeoZS