Hom – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
keramičarska glina (18. 01. 2006-18. 01. 2032)
Občina
Ljubno
Koncesionar
Gorenje Keramika, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320 Velenje
matična št. 6167713000, davčna št. SI41349407
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,4200 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 351-7/2005-12-(1219)
4. 07. 2006
Pogodba
prenos RP: 0141-1/2013-32 - pogodba o prenosu za širitev
3. 09. 2014 - 18. 01. 2032
aneks: aneks št.1
3. 02. 2015
aneks: dodatek št.2
4. 02. 2016
Uradni list
66/04, zap. št. 14
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS