Hom – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
keramičarska glina
Občina
Ljubno
Koncesionar
Gorenje Keramika, d.o.o.
Partizanska cesta 12
3320 Velenje
matična št. 6167713000, davčna št. SI 41349407
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,4200 ha
Dovoljenje
enotno dovoljenje: 351-7/2005-12-(1219)
4. 07. 2006
Pogodba
prenos RP: 0141-1/2013-32 - pogodba o prenosu za širitev
3. 09. 2014 - 18. 01. 2032
aneks: aneks št.1
3. 02. 2015
aneks: dodatek št.2
4. 02. 2016
Uradni list
66/04, zap. št. 14
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2022 - MZI, izdelal GeoZS