Debela Griža pri Povirju


Mining right to
exploitation
Mineral resource
natural stone - limestone (10/12/2001-30/08/2010, 03/08/2015-28/11/2021)
Municipality
Sežana
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
0.8083 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2024
ni koncesionarja
2015
2159759000
SI 85422401
KAMNOSEŠTVO TAVČAR pridobivanje in obdelava kamna d.o.o.
KAMNOSEŠTVO TAVČAR d.o.o.
Povir 54B, 6210 Sežana
2010
izbrisan iz AJPES-a
2000
5205220
SI 43104177
KAMNOSEŠTVO JANKO TAVČAR S.P.
JANKO TAVČAR S.P.
Povir 54B, 6210 Sežana

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobivanje blokov naravnega kamna iz ležišča Povir, št. 5800-V/302
Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Ovrednotenje sprotne in končne sanacije osnovnega pridobivalnega prostora kamnoloma Povir

© 2024 - MNVP, made by GeoZS