Debela Griža pri Povirju

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
naravni kamen - apnenec (10. 12. 2001-30. 08. 2010, 3. 08. 2015-28. 11. 2021)
Občina
Sežana
Koncesionar
KAMNOSEŠTVO TAVČAR pridobivanje in obdelava kamna d.o.o.
Povir 54B
6210 Sežana
matična št. 2159759000, davčna št. SI 85422401
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
0,8083 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 351 02-208/91-7-2
8. 07. 1994
Pogodba
prenos RP: 0141-46/2010-DE-19 - pogodba o prenosu za osnovni prostor
3. 08. 2015 - 28. 05. 2023
aneks: dodatek št.1
29. 12. 2022
Uradni list
103/00, zap. št. 21
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2023 - MZI, izdelal GeoZS