Debela Griža pri Povirju – širitev


Mining right to
exploitation
Mineral resource
natural stone - limestone (12/02/2009-30/08/2010, 03/08/2015-10/02/2019, 19/04/2019-09/02/2036)
Municipality
Sežana
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
5.0329 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2015
2159759000
SI 85422401
KAMNOSEŠTVO TAVČAR pridobivanje in obdelava kamna d.o.o.
KAMNOSEŠTVO TAVČAR d.o.o.
Povir 54B, 6210 Sežana
2010
izbrisan iz AJPES-a
2006
5205220
SI 43104177
KAMNOSEŠTVO JANKO TAVČAR S.P.
JANKO TAVČAR S.P.
Povir 54B, 6210 Sežana

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Permits

Type of permit
Permit
Date

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del dodatka št. 1 je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje in izvajanje del izkoriščanje blokov naravnega kamna na območju pridobivalnega prostora kamnoloma Debela Griža pri Povirju, št. proj. RP-01/18
Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za izkoriščanje in izvajanje del izkoriščanja blokov naravnega kamna na območju kamnoloma Debela Griža pri Povirju, št. 01/08, julij 2008

© 2024 - MNVP, made by GeoZS