Graben

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod (10. 12. 2001-10. 12. 2031)
Občina
Radovljica
Koncesionar
GORENJC, družba za inženirske dejavnosti, d.o.o.
Savska cesta 29
4240 Radovljica
matična št. 5075459000, davčna št. SI39910725
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
5,5051 ha
Dovoljenje
dovoljenje za izkoriščanje: 311-2/73-7
10. 04. 1978
dovoljenje za izkoriščanje: 311-2/75-7
9. 02. 1979
dovoljenje za izkoriščanje: 311-2/79-7
8. 09. 1980
odločba o prenehanju pravic in obveznosti: 361-7/2016-15
18. 11. 2016
Pogodba
105. člen: 354-14-22/01
10. 12. 2001 - 10. 12. 2031
aneks: dodatek št.1
6. 02. 2017
Uradni list
103/00, zap. št. 108
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS