Graben


Mining right to
exploitation
Mineral resource
gravel
Municipality
Radovljica
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
5.5051 ha
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2018
5075459000
SI 39910725
GORENJC, družba za inženirske dejavnosti, d.o.o.
GORENJC d.o.o.
Savska cesta 29, 4240 Radovljica
2012
5075459000
SI 39910725
GORENJC, splošno gradbeno podjetje, d.d.
SGP GORENJC d.d.
Ljubljanska cesta 11, 4240 Radovljica
2000
5075459000
SI 39910725
GORENJC, splošno gradbeno podjetje, d.o.o.
SGP GORENJC, d.o.o.
Ljubljanska cesta 11, 4240 Radovljica

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Concessionaire contract

Year
Concessionaire contract
Date of signing/issuance
Duration of CC
Validity of concession contract
Granting of the mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt (navedeno v dodatku št. 1) - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje proda, Podaljšanje koncesije v delu pridobivalnega prostora gramoznice Graben, št. proj. 07/2016-PB, maj 2016

© 2024 - MNVP, made by GeoZS