Hardeška šuma – širitev 4

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
opekarska glina
Občina
Ormož
Koncesionar
Wienerberger, proizvodnja in prodaja gradbenega materiala, d.o.o.
Boreci 49
9242 Križevci pri Ljutomeru
matična št. 5076382000, davčna št. SI28649974
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
12,4609 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-18/2016-70 - širitev 4
8. 09. 2020 - 8. 09. 2035
Uradni list
64/20, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS