Pleterje P2e – širitev

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Kidričevo
Koncesionar
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
Zagrebška cesta 49A
2250 Ptuj
matična št. 5143284000, davčna št. SI25247506
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,3899 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-21/2016-50
1. 03. 2021 - 1. 03. 2030
Uradni list
45/19, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS