Pleterje P2e

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Kidričevo
Koncesionar
CESTNO PODJETJE PTUJ D.D.
Zagrebška cesta 49A
2250 Ptuj
matična št. 5143284000, davčna št. SI25247506
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
2,3669 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-3/2014
10. 11. 2016 - 10. 11. 2022
Uradni list
5/15, zap. št. 13
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS