Pleterje P4

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod
Občina
Kidričevo
Koncesionar
EPSON, trgovina, gostinstvo in storitve, d. o. o.
Spodnja Hajdina 21
2288 Hajdina
matična št. 6188397000, davčna št. SI 10590307
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
3,0044 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-25/2016-51
23. 10. 2020 - 23. 10. 2030
Uradni list
45/19, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS