Pleterje P4


Mining right to
exploitation
Mineral resource
gravel
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
165,250 m3
Municipality
Kidričevo
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
3.0044 ha
Pit bottom
239.35 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2019
6188397000
SI 10590307
EPSON, trgovina, gostinstvo in storitve, d. o. o.
EPSON, d. o. o.
Spodnja Hajdina 21, 2288 Hajdina

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z oceno višine stroškov sanacije po končanem izkoriščanju Gramoznica Pleterje P4, št. RP 2-11/2016-VŽ, november 2016, maj 2020

© 2024 - MNVP, made by GeoZS