Rudnik 2

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
tehnični kamen - dolomit
Občina
Kamnik
Koncesionar
Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija Klemen Uršič s.p.
Pod hribom 28
1235 Radomlje
matična št. 6818951000, davčna št. 82525013
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,7758 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-1/2018-42
27. 03. 2019 - 27. 03. 2040
Uradni list
10/19, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS