Rudnik 2


Mining right to
exploitation
Mineral resource
crushed stone - dolomite
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
286,740 m3
Municipality
Kamnik
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
4.7758 ha
Pit bottom
422 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2019
6818951000
82525013
Avtoprevozništvo in gradbena mehanizacija Klemen Uršič s.p.
Klemen Uršič s.p.
Pod hribom 28, 1235 Radomlje

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje, Pridobivanje tehničnega kamna - dolomita v kamnolomu Rudnik 2, št. RP-04/17-MČS, september 2017

© 2024 - MNVP, made by GeoZS