Pleterje PPK

Rudarska pravica
izkoriščanje
Mineralna surovina
prod in pesek
Občina
Kidričevo
Koncesionar
DUJARDIN gradbeno, transportno, špeditersko, trgovsko, gostinsko in proizvodno podjetje d.o.o.
Puhova ulica 23
2250 Ptuj
matična št. 5472806000, davčna št. SI 80855814
Ugotovitev prostora
ugotovljen
Površina
4,0245 ha
Pogodba
ZRud-1: 0141-1/2015-47
8. 10. 2020 - 8. 10. 2030
Uradni list
23/18, zap. št. 1
Prenesi karto prostora (pdf)

© 2021 - MZI, izdelal GeoZS