Pleterje PPK


Mining right to
exploitation
Mineral resource
sand and gravel
Quantity of the mineral resource that may be exploited (CC)
242,000 m3
Municipality
Kidričevo
Polygon drawing
defined
Surface area of the site
4.0245 ha
Pit bottom
239.35 m
Download map (pdf)

Concessionaire

Year
Identification no.
Tax no.
Name
Short name
Address
2018
5472806000
SI 80855814
DUJARDIN gradbeno, transportno, špeditersko, trgovsko, gostinsko in proizvodno podjetje d.o.o.
DUJARDIN d.o.o.
Puhova ulica 23, 2250 Ptuj

Official Gazette of the Republic of Slovenia

Official Gazette
Sequential number
Type of mining right

Mining project indicated in concession contract

Sestavni del konces. pogodbe je potrjen rudarski projekt - Rudarski projekt za pridobitev koncesije za izkoriščanje z oceno višine stroškov sanacije po končanem izkoriščanju Gramoznica Pleterje PPK, št. proj.: 1-8/2014-VŽ, avgust 2014, maj 2020

© 2024 - MNVP, made by GeoZS